1. Insights Discovery : het persoonlijk profiel

 • Hoe kan ik de individuen helpen om elkaar beter te begrijpen ?
 • Hoe kan ik mensen aan meer zelfvertrouwen helpen ?
 • Hoe kan ik mensen aanmoedigen om al hun potentieel te benutten ?
 • En als u nu eens anders zaken leerde doen ?

Het Insights Discovery profiel erkent dat elke persoon een uniek wezen is, met een heel eigen stijl, behoeften en verwachtingen.

Om hun profiel te krijgen, moeten de personen een lijst met 4x20 vragen invullen. Zo krijgen ze een document van meer dan 20 pagina’s, dat zowel de individuele professionele ontwikkeling als de ontwikkeling als team ondersteunt en vergemakkelijkt.

Het profiel erkent dat elke persoon uniek is. Het onderkent en waardeert de verschillen in teams, mensen en organisaties.
Elk profiel omvat een ‘basismodule’ die volgende punten dekt: mogelijke sterke en zwakke punten, waarde voor het team, communicatiestijl, mogelijke verwaarloosde punten, tegenovergesteld type en suggesties om vooruit te gaan.

De informatie die de basismodule oplevert, kan worden aangevuld met aanvullende modules, die meer duidelijkheid geven over ieders gedrag in de eigen professionele omgeving. Deze aanvullende modules zijn uitstekend om een proces van individuele ontwikkeling aan te moedigen en te ondersteunen.

De verschillende modules

Deze module is een interessante insteek bij een opleiding in management of leadership. Ze biedt elke manager de mogelijkheid om zich bewust te worden van de eigen managementstijl en om te begrijpen welke behoeften er leven bij de mensen die hij leidt, met betrekking tot hun motivatie, hun werkomgeving en de manier waarop ze leiding willen krijgen.

Deze module voert het individu verder in de mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling, met onder meer de verkenning van de persoonlijke creativiteit, de bepaling van doelstellingen en de leerstijl. Deze module kan de rode draad zijn in een opleidingsprogramma voor persoonlijke efficiëntie of tijdens coachingsessies.

Deze module beschrijft hoe elk individu de verschillende stappen in de verkoop aanpakt, van de voorbereiding van het contract tot de opvolging van de klant.

Ze kan aangepast worden aan het specifieke verkoopproces van elk bedrijf.

Deze module is een document van een enkele pagina die de aanwerver een lijst aanreikt van vragen die hij aan de persoon kan stellen tijdens een sollicitatiegesprek of een gesprek rond interne mobiliteit, …

“De Insights Discovery taal is een gemeenschappelijke taal geworden in het bedrijf, omdat ze eenvoudig en amusant te leren is, makkelijk te onthouden, doeltreffend en praktisch is.”

 • Iedereen is uniek … en dat is elk Insights Discovery profiel ook !
 • Een kleurensysteem dat makkelijker doet onthouden.
 • Een positieve, eenvoudige taal die iedereen er vlot bij doet aansluiten.
 • Een voortdurend getoetste en herbevestigde betrouwbaarheid.
 • Helpt iedereen om beter de eigen stijl te begrijpen en een betere kijk te geven op hoe deze op anderen overkomt.
 • Biedt iedereen de kans om de eigen persoonlijke relationele kwaliteiten te ontwikkelen, maakt het de groep mogelijk om de teamprestatie te verbeteren, en geeft de organisatie de mogelijkheid om een cultuur van efficiëntie uit te bouwen.
 • Omdat het makkelijk te begrijpen en te verwerken is, garandeert het systeem dat het meer gebruikt wordt op lange termijn, waardoor veranderingen en evolutie meer mogelijk worden.

2. Insights Discovery : de groepsdynamiek

 • U wil een teamspirit uitbouwen en vergroten in uw organisatie ?
 • U wil graag dat uw team de toegevoegde waarde van elk lid erkent ?
 • Hoe kunt u uw team efficiënt doen samenwerken ?
 • Hoe kunt u zeker stellen dat uw team beter samenwerkt dan elk van zijn kant ?

Goed teamwerk begint bij goede relaties. Elk teamlid moet de eigen rol en bijdrage tot de groep begrijpen, en ook de eigen toegevoegde waarde in het succes van het team aanvoelen. Als de relatie op respect gegrond en positief is en steunt op een hoge toegevoegde waarde, is enkel de sky the limit !

Met de ‘Insights’-methode bieden wij u ontwikkelingsprogramma’s aan voor : een nieuw leadership, een organisatorische verandering, de versterking van de bedrijfscultuur, de inzet van de werknemers en de efficiëntie van de teams.
De aanpak is gebaseerd op betere kennis van zichzelf en van de anderen.

Ons programma voor de groepsdynamiek helpt de leden van een team om te begrijpen wie ze zelf zijn, wie hun collega’s zijn en helpt ook om te verkennen hoe ze hun interindividuele relaties kunnen verbeteren.
Met dat doel voor ogen, doen we werken aan de individuele stijl, de groepsdynamiek en de verschillende interindividuele relaties tussen de groepsleden. Centraal in het programma staat het Insights Discovery systeem.

Samengevat :

 • Een eenvoudig en makkelijk te onthouden model.
 • Het maakt het uw team mogelijk om snel de eigen sterke en zwakken punten te ontdekken.
 • Het creëert een positieve omgeving en biedt stof voor gesprekken rond de verschillen, de challenges en de manier om conflicten op te lossen.
 • Versterkt de boodschap dat elk groepslid een positieve rol te spelen heeft in het team en helpt om doelstellingen te halen.
 • Geeft de deelnemers de mogelijkheid om een actieplan op te maken, individueel of voor het hele team.

Ontdek onze andere diensten :

U wil meer info over Insights Discovery ?