U voelt zich alleen en u wil graag uitgedaagd worden?
Doe een beroep op een coach met ervaring in leadership

Bedrijfsleiders hebben een grote behoefte aan coaching, maar daar hebben de directiecomités en ondernemingshoofden zelf vaak geen oren naar. Nochtans werken ze vaak heel hard en hebben ze een goed inzicht.

De huidige technologische, maatschappelijke en economische omwentelingen veroorzaken een ommekeer in het bestuur van bedrijven. Er zijn zoveel uitdagingen.

Deze context verplicht bedrijfsleiders om hun werkwijze te herbekijken, of zelfs om hun bedrijfsmodel te veranderen.

Een coach onder de arm nemen, is een wijs besluit en in geen geval een teken van zwakte. Het is ook de garantie van partij te kunnen trekken van een persoonlijk traject dat op uw doelstelling geënt is.

De coaching van bedrijfsleiders is efficiënte begeleiding om :

  • De eigen competenties in leadership te ontwikkelen ;
  • Zich in te werken in een directiecomité of in een nieuwe managerfunctie ;
  • Begeleiding te krijgen als bedrijfsleider, in het kader van overnames of fusies ;
  • Een ingrijpende verandering in goede banen te leiden ;
  • Een nieuwe bedrijfscultuur in te voeren ;
  • Het eigen team of bedrijf welwillend en doeltreffend te leiden ;
  • Een gedragsvaardigheid te identificeren en te ontwikkelen ;
  • Elke strategische beslissing te nemen en te beheren.

Ontdek onze andere diensten :

U wil meer info over onze coaching van leidinggevende kaderleden ?