Hoe uw medewerkers helpen om beter te presteren en hun doelstellingen te halen ? Met prestatiecoaching, een individuele oplossing

U wil de competenties van een medewerker ontwikkelen om diens prestaties te verbeteren ? U wil graag dat hij het juiste evenwicht vindt tussen middelen, inspanningen en resultaten ?

Prestatiecoaching helpt hem om zich bewust te worden van zijn sterke en zijn zwakke punten en er een troef van te maken en zo zijn doelstellingen te halen. Dit kadert in een aanpak van professionele en persoonlijke ontwikkeling.

Een coach inschakelen, is een wijze beslissing en betekent hoegenaamd niet dat u geen goede manager bent. Het is ook voor uw medewerker de garantie dat hij een persoonlijk traject kan volgen dat uitgetekend is op basis van uw doelstelling.

De doelstelling van prestatiecoaching is de medewerker de mogelijkheid bieden om :

  • De eigen middelen te gebruiken om een ambitieuze, strategische doelstelling te halen ;
  • Nieuwe strategieën te identificeren in de uitoefening van zijn functies ;
  • Zijn prestatieniveau op te trekken ;
  • De eigen resultaten en/of deze van zijn eventueel team te verbeteren.

Ontdek onze andere diensten :

U wil meer info over onze prestatiecoaching ?