Ontdek onze opleidingen in verband met human resources

 • De opdrachten van de human resources functie
 • De activiteiten van de functie
 • De personeelsadministratie
 • Het beheer van de tewerkstelling en van de competenties
 • De menselijke en sociale ontwikkeling
 • De opleiding
 • Informatie en communicatie
 • De verbetering van de werkomstandigheden en van het welzijn
 • Sociale relaties en sociale dialoog
 • Advies aan de hiërarchie in het beheer van mensen
 • De externe relaties en de betrokken partijen
 • Opmaak van de lijst van alle bestaande functies
 • De functiebeschrijvingen
 • De werving
 • De integratie-opleiding
 • De doelstellingen op korte, middellange en lange termijn
 • De functionerings- en beoordelingsgesprekken
 • De opleiding
 • Opmaak van functie- en competentieprofielen (resultaatgebieden, taken, prestatie-indicatoren, vereiste competenties, verwacht gedrag)
 • Sollicitatiegesprekken (zich voorbereiden, zich uitrusten, ze voeren en aanwerven)
 • Gedragsgesprekken (STAR-methode)
 • Persoonlijkheidstests
 • Intelligentietests
 • Competentietests
 • Beheer van de persoonlijke verandering (model van Kübler-Ross)
 • Voorbereiding op de vergadering/het ontslaggesprek (rollenspel, de gemeenschappelijke boodschap, de persoonlijke boodschap, de overbrenging van de boodschap)
 • Beheer van de reacties (typisch, ongebruikelijk)
 • Het gesprek concreet voeren (check-list, do’s en don’ts)
 • Interne en externe communicatie
 • Het beheer van de diversiteit in de organisaties, uitdagingen, strategieën, beleidsmatig en praktisch
 • De diagnose
 • Actielogica
 • De actoren en het actieplan
 • De indicatoren
 • De succesfactoren
 • Het diversiteitscharter
 • De steun en de subsidies
 • Interne en externe communicatie
 • De professionele burn-out begrijpen
 • De alarmsignalen
 • De bewustmaking van de betrokken partijen
 • Hoe handelen als manager?

Ontdek onze andere diensten :

U wil meer info over onze opleidingen in human resources ?