Sociale audit : Hoe vermijden dat een sociale inspectie een nachtmerrie wordt ?

U weet niet zeker dat u echt volledig in orde bent met de Belgische sociale en fiscale wetgeving en u wil dit toetsen en de eventuele mankementen oplossen ?

Is het antwoord ‘ja’, dan kan een juridisch deskundige van B-Efficient, een bedrijf dat gespecialiseerd is in HR-oplossingen, een concreet regularisatieplan voor u opmaken, op basis van een analyse van uw sociale documenten en vigerende reglementen.

Dit plan is bedoeld om de risico’s weg te werken en de mogelijkheden in uw voordeel te benutten.

Juridische adviezen en ondersteuning

Voor elke juridische vraag of elk juridisch advies op het vlak van arbeidsrecht en het recht in verband met de bescherming van de privacy en de gegevens, beschikt B-Efficient over een team van twee gespecialiseerde juristen met elk meer dan 20 jaar ervaring (onder meer bij Partena, Alia-Acerta en de UCM), en een advocaat die gespecialiseerd is in arbeidsrecht en die over meer dan 30 jaar ervaring beschikt.

Voor iedere juridische kwestie bieden wij u een dienst aan van het type ‘juridisch advies op maat’.
Wij verbinden er ons toe om snel in te gaan op uw vraag, telefonisch of via e-mail.
Deze dienst kan met volgende formules :

 • Gerichte ingrepen van onze juristen
 • Een abonnement van het type ‘juridische bijstand’
 • Tussenkomst van onze advocaat
   

In overeenstemming brengen met de AVG

Om uw bedrijf in overeenstemming te brengen, beslaat ons dienstenaanbod volgende aspecten :

 • De sensibilisering voor de verwerking van persoonsgegevens.
 • De ad-hocinformatie betreffende de verplichtingen die de AVG oplegt.
 • De structurering voor het in overeenstemming brengen.
 • De opmaak van een register van de verwerkingsactiviteiten (data mapping).
 • De prioritering van de te voeren acties.
 • Een audit van de gegevensstromen om de punten te bepalen die beter moeten om zo de persoonsgegevens maximaal te beschermen.
 • De opmaak van diverse documenten naargelang de behoeften (toeleveringsovereenkomst, privacy-overeenkomst voor het personeel en de sollicitanten, formulier voor de aangifte van gegevensverlies bestemd voor de Gegevensbeschermingsautoriteit).
Onze aanpak bestaat uit volgende drie stappen :

Diagnose > Actieplan > Invoering

Onze troeven 

 • Een persoonlijke en proactieve aanpak
 • Deskundigen met zeer gerichte ervaring in gegevensbescherming
 • Pragmatisme, flexibiliteit en efficiëntie
 • Concurrerende prijzen
 • Tal van referenties

Alle informatie die ons wordt meegedeeld, wordt vertrouwelijk verwerkt.
Wij beseffen dat veel gegevens vertrouwelijk of persoonlijk van aard zijn.
Door het invullen van de bestelbon, aanvaardt u dat de vergaarde informatie wordt benut in het kader van de vraag om in overeenstemming te zijn met de AVG.

Ontdek onze andere diensten in HR Consultancy :

Onze andere diensten :

U wil ons juridische vragen stellen ?