De tussenkomst van een bemiddelaar, om de informatiestroom te vergemakkelijken of relaties te herstellen

Bemiddeling is een praktische methode of een discipline waarin een derde optreedt om de informatie vlotter te doen doorstromen, om relaties te verduidelijken of (opnieuw) aan te knopen. Deze onpartijdige, neutrale en onafhankelijke derde wordt een bemiddelaar genoemd. De definitie van deze activiteit wisselt naargelang de context waarin ze wordt toegepast.

Ze is een van de methodes Alternative Dispute Resolution of alternatieve geschillenbeslechting (ADR), net als arbitrage, de ombudsman of gewoon onderhandelingen tussen partijen.

Het is een zeer nuttige methode bij een geschil in familiebedrijven. Door bemiddeling kunnen de contacten tussen leden van een zelfde familie hersteld worden, kan een oplossing worden gevonden die conflicten tussen familietakken gedurende veel generaties vermijdt en die vaak ook het vermogen in stand houdt.

Ontdek onze andere diensten :

U wil meer info over onze coaching in bemiddeling ?