Hoe burn-out, bore-out en brown-out vermijden, die aan de basis liggen van een alarmerend langdurig absenteïsme ?

Wij stellen coachingoplossingen en het digitaal platform Moodwork voor.
Via Moodwork kunnen de werknemers in alle vertrouwelijkheid een welzijnsbalans opmaken en een persoonlijk programma volgen.

  • Lichamelijke en geestelijke uitputting : de persoon voelt zich leeg, begint futloos aan zijn werkdag en slaagt er maar niet in om zich te ontspannen.
  • Het verlies aan cognitieve controle : het geheugen laat het afweten, helder denken wordt moeilijk, de aandacht verslapt en zich concentreren vraagt veel moeite.
  • Het verlies aan emotionele controle : een agressieve houding ten opzichte van collega’s, de stem verheffen, fel reageren.
  • Mentale afstand : algemene terugtrekking ten opzichte van de arbeidswereld, deze houding mondt vaak uit in onverschilligheid en uitgesproken cynisme.
  • Een sombere stemming : een gevoel in de val of klem te zitten, nutteloos te zijn.

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) worden depressie en angststoornissen (de stressgebonden stoornissen inbegrepen), tegen 2020 de grootste gezondheidsproblemen op wereldschaal. Het is dus echt noodzakelijk om dit in handen te geven van een beroeps (coach of therapeut al naargelang), die opgeleid is in dergelijke situaties.

Verschijnselen als burn-out (professionele uitputting), bore-out (verveling op het werk) en brown-out (geen zin zien in het werk) liggen momenteel aan de basis van alarmerende afwezigheidspercentages, ook al zijn de voortekenen niet noodzakelijk gelijk – vandaar dat het zo belangrijk is om ze te onderkennen.

Natuurlijk zijn er een aantal gemeenschappelijke symptomen, zoals lichamelijke uitputting, verlies van aandacht, concentratie en geheugen, agressiviteit, cynisme, nutteloosheid, afzondering, enz. Het is zaak om de mechanismen te identificeren die ertoe leidden dat iemand op een bepaald moment instortte. Maar ondanks een reeks gemeenschappelijke symptomen, moet de begeleiding volledig persoonlijk worden aangepakt.

Begeleiding is noodzakelijk :

  1. Wanneer de eerste waarschuwingstekens merkbaar zijn, om een zo goed mogelijk idee te hebben van waar iemand staat in de uitputtingstabel en om volledig instorten te vermijden.
  2. ​Tijdens de burn-out. Sommigen zullen denken dat een goede opvolging in burn-out niet kan omdat er niet genoeg energie voor is. Dat hangt volledig af van de ingeschakelde beroeps en van de manier waarop deze zal trachten de patiënt ‘weer op de rails’ te zetten.
  3. Vóór de werkhervatting en om er zich optimaal op voor te bereiden en te vermijden om knel te zitten in de maalstroom van het bedrijf.
  4. Na de werkhervatting, om te zien hoe de gebeurtenissen na de hervatting lopen, en om zeker te stellen dat er geen symptomen meer zijn en ook niet meer opduiken na een bepaalde tijd.

Het is in die zin dat ons team dat gespecialiseerd is in de preventie, de behandeling en de genezing van burn-out (met meer dan 20 jaar bedrijfservaring), tijdens de eerste sessie beoordeelt waar de persoon zit in dit uitputtingsproces, om zo te bepalen welke steun de persoon vooral moet krijgen.

Een burn-out kan heel lang duren. Maar de genezingstijd kan in de meeste gevallen sterk ingekort worden door gepaste begeleiding op maat van de werknemer in nood.

Over Moodwork :

Als partner van Moodwork biedt B-Efficient naast coachingbegeleiding om burn-out te voorkomen, een digitale app voor het welzijn op het werk.

Moodwork werd geboren 2017 uit de ontmoeting tussen Belgische en Franse onderzoekers, bedrijfsleiders en ondernemers.

Het team bestaat uit mensen met een heuse passie en met verschillende achtergronden die elkaar aanvullen. Het boog zich over het welzijn in bedrijven en creëerde zo Moodwork om elke medewerker de teugels van hun eigen welzijn in handen te geven.

Dit is bedoeld voor bedrijven die bezorgd zijn om het welzijn van hun werknemers. Het digitaal platform maakt het elke medewerker mogelijk om de eigen diagnose op te stellen en zelf te bepalen welke voor hem de risicofactoren voor stress en burn-out zijn. Naargelang de resultaten zullen individuele programma’s (e-learning, oefeningen, individuele gesprekken, …) worden voorgesteld door de app, in alle vertrouwelijkheid.

Les 4 phases de la solutions Moodwork

Ontdek onze andere diensten :

U wil meer info over onze coaching in burn-outpreventie ?