U zoekt ondersteuning en de mogelijkheid om professionele ervaring uit te wisselen ?
Doe een beroep op de bedreven en ervaren blik en op de adviezen van een mentor

Mentoring houdt een interpersoonlijke relatie in van ondersteuning, hulp, uitwisselingen en leren waarin iemand met ervaring, dementor, zijn verworven wijsheid en zijn deskundigheid aanbiedt om de ontwikkeling van een andere persoon, de mentoree, te bevorderen. Deze heeft vaardigheden of kennis die hij moet verwerven en professionele doelstellingen om te halen.

De belangrijkste verantwoordelijkheden van een mentor ten opzichte van een mentoree :

 • Hem persoonlijke begeleiding aanbieden, om het hem zo mogelijk te maken zijn managercompetenties te ontwikkelen.
 • Hem doen delen in uw ervaring, uw werkmethodes en uw technieken.
 • Uw rol als motivator spelen.
 • Feedback geven, onder meer bij beslissingen.

De mentoree moet een project op de sporen zetten. Hij is bereid om advies, opmerkingen en adviezen te krijgen in een relatie van waarheid en eerlijkheid ten opzichte van zijn mentor. De mentor is minstens een keer per maand beschikbaar en is bereid om zijn competenties, ervaring en netwerk ter beschikking van de mentoree te stellen.

Als mentoree kunt u partij trekken van de deskundigheid en de steun van ervaren professionals.

Dat kan onder meer helpen om :

 • Voordeel te doen met de wijsheid en de bagage van een ervaren ondernemer ;
 • Steun en een luisterend oor te vinden, de nodige aanmoediging te krijgen ;
 • De groeien ontwikkelingsdoelen van uw bedrijf duidelijker te maken ;
 • Nieuwe kennis te verweren, in verband met uw bedrijfsactiviteit ;
 • De overlevingskansen van uw bedrijf te verbeteren ;
 • Een evenwicht te vinden tussen uw professionele en persoonlijke behoeften ;
 • De eigen ondernemersreflexen scherper te stellen, een zicht op 360° te hebben om betere beslissingen te nemen.

Ontdek onze andere diensten :

U wil meer info over onze mentoringcoaching ?