De winstpremie

Sinds 1 januari 2018 mogen Belgische bedrijven een nieuw systeem invoeren om de werknemers te laten delen in de bedrijfswinst. Het heet ‘de winstpremie’.

Op het vlak van de toekenning van premies en bonussen is dit nieuwe systeem, samen met het bestaande bonusplan cao nr. 90, een bijzonder interessante keuze. De winstpremie staat echter ‘aan de top’, want in tegenstelling met de invoering van de bonus cao nr. 90, zijn er geen lange administratieve procedures voor nodig (bepaling van collectieve doelstellingen die de FOD Werkgelegenheid moet aanvaarden, enz.) en is het bedrag niet beperkt tot ongeveer 3000 EUR bruto.

Laten we de (para-)fiscale verwerking in verband met de winstpremie met drie andere verloningsformules vergelijken : de klassieke bonus, de bonus CAO nr. 90 en de warrants