Het win - win - win mobiliteitsbudget !  De invoering ervan binnen de onderneming komt ten goede aan de werknemers, de werkgever en de planeet.

Sinds januari 2022 laat de vereenvoudigde en uitgebreide versie van deze wettelijke optie toe om de bedrijfswagen in te ruilen voor een pakket bestaande uit verschillende opties: een milieuvriendelijkere wagen, alternatieve en duurzame mobiliteitsopties (fietsen, motorfietsen, elektrische scooters, carpooling, taxi, openbaar vervoer, huur, enz.), betaling van een deel van de huur of van de terugbetaling van de hypotheekrente of cash. Deze opties zijn gegroepeerd onder 3 pijlers:

Het mobiliteitsbudget van de werknemer wordt gewaardeerd op basis van de totale reële jaarlijkse kosten van de vervangen auto (TCO: Total Cost of Ownership) met een minimum van 3 000 euro en een maximum van 16 000 euro (of 1/5e van het jaarsalaris van de betrokken werknemer).

Voordelen voor de werknemer :

 • Hij kan de combinaties van mobiliteit kiezen die hem het beste passen.
 • Zijn loonpakket is flexibeler en aantrekkelijker.Zijn mobiliteitsbudget valt buiten het begrip RSZ-bezoldiging. Er zijn geen gewone sociale bijdragen verschuldigd.
 • Het deel van het budget dat bestemd is voor pijler 2 is belastingvrij.
 • Het deel van het budget dat wordt toegewezen aan pijler 3 is onderworpen aan een bijzondere gunstige bijdrage van 38,07% en is dus niet onderworpen aan de gewone sociale bijdragen en volledig belastingvrij.
 • Het verkleint de ecologische voetafdruk.
 • Het budget volgt de indexering van het salaris.
 • Hij verbetert zijn evenwicht tussen werk en privéleven en dus zijn welzijn.

Voordelen voor de werkgever :

 • Hij trekt zijn werknemers aan en behoudt ze door een meer geïndividualiseerd, flexibel en dus aantrekkelijker salarispakket.
 • Hij kan besluiten het mobiliteitsbudget in te voeren voor het hele bedrijf, voor een afdeling of voor bepaalde categorieën werknemers.
 • Het mobiliteitsbudget evolueert in functie van de promotie of degradatie van de werknemer.
 • De invoering van het mobiliteitsbudget is budgettair neutraal.
 • Een gunstiger fiscaal regime voor de pijlers 2 en 3 die volledig aftrekbaar zijn.
 • Door het gebruik van adhocsoftware minimaliseert het zijn beheer (Mbrella, Modalizy).
 • Door zijn ecologische voetafdruk te verkleinen, wordt het een milieuvriendelijkere werkgever.
 • Het verbetert het evenwicht tussen werk en privéleven en dus het welzijn van zijn werknemers.

Voordelen voor de planeet :

 • Meer mobiliteit.
 • Minder files.
 • Minder CO2, minder vervuiling.

Aarzel niet om ons te contacteren voor meer informatie of om een mobiliteitsbudget op te stellen binnen uw bedrijf.

Wij stellen een aanpak in drie fasen voor:

1. Een presentatie van wat het mobiliteitsbudget is met de voordelen voor de werkgever en de werknemer.

2. Een ontwikkeling van een beleid om het mobiliteitsbudget intern te implementeren (aangepast aan uw situatie).

3. De ontwikkeling van een model individuele overeenkomst die met elke betrokken werknemer moet worden ondertekend.

Email : info@b-efficient.be

Tel : 0474 96 97 91

www.b-efficient.be