B-Efficient nieuwsbrief - Maart 2021

Welzijn op het werk, wat kunt uals werkgever doen?

B-Efficient,Moodwork'spartnerin België

 

Net als depressie (9,9%) blijven burn-outs goed voor ongeveer 1 op 10 arbeidsafwezigheden (9,8%) in België. "Dat burn-out nu 1 op de 10 gevallen is onder mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering is zeer zorgwekkend ",aldus Stijn Baert van Mutualités Libres." 

Overmatige stress en burn-out verhogen zowel de frequentie als de duur van afwezigheid. Volgens een onderzoek van Securex bedragen de kosten van ziekteverzuim 3.750 euro/salaris/jaar, ofwel 7% van de loonsom.

Lock down en verplicht telewerk verergeren helaas het slechte welzijn van werknemers. Het lijdt geen twijfel dat burn-outs de afgelopen twaalf maanden dramatisch zijn toegenomen.

Welzijn op het werk betekent:

 • Vaak aangename emoties ervaren (enthousiasme, interesse, trots, verwondering, dankbaarheid, sereniteit,..)
 • Het gevoel dat het werk zinvol en nuttig is
 • De indruk dat zijn baan voldoet aan de verwachtingen en waarden
 • De indruk dat zijn baan de voorkeur heeft boven de meeste anderen

Onbehagen op het werk betekent:

 • Vaak onaangename emoties ervaren op het werk (stress, angst, nervositeit, woede, hulpeloosheid, verveling, verdriet, schaamte, schuld...)
 • De indruk dat zijn baan niet (of gedeeltelijk) overeenkomt met de verwachtingen of waarden
 • De indruk dat veel andere banen de voorkeur hebben boven dezijne

Het voorkomen van overmatige stress en het aanpakken van slecht werken wordt een prioriteit!

Bedrijven realiseren zich dat de verantwoordelijkheid voor welzijn en ziekte bij  het bedrijf, het management en de werknemer ligt. 

De werkgever heeft hefbomen van actie zoals: werkdruk, deadlines,autonomie overgelaten aan de werknemer, erkenning, kwaliteit van communicatie met management en collega's, ...

De werknemer kan zijn vermogen ontwikkelen om stress en druk tegen te gaan en verder om zijn vermogen bij zichzelf te laten gelden en zijn behoeften, zijn optimisme, zijn perfectionisme, ...

Om het welzijn te waarborgen en de gevolgen van langdurig ziekten (stress, burn-out) te voorkomen, is het raadzaam om een preventiebeleid uit te voeren op drie niveaus: primair, secundair en tertiair.

 • Primaire preventie gaat over het handelen op stressfactorenin de werkomgeving zoalsdeadlines, werkdruk, transparantie over de toekomst van de werknemer, ervaren ondersteuning, ...
 • Secundaire preventie richt zich op het leren over werk en stressmanagement. 
 • En tertiaire preventie gaat over het bieden van effectieve behandelingen aan de werknemer om complicaties of recidieven te voorkomen met de steun van een gezondheidsprofessional.

Om goed te kunnen handelen en het welzijn te verbeteren, hebt u een diagnostisch hulpmiddel nodig:Moodwork!

Moodwork is een hulpmiddel voor het analyseren en beheren van welzijn op het werk.Op het web en op mobiel biedt de applicatie werknemers tools om hun welzijn, hun stressniveau, hun risico op burn-out te analyseren, ernaar te handelen en uiteindelijk vergezeld te worden door specialisten.

Moodwork is ontwikkeld door een team van onderzoekers, opgeleid aanUCLouvain,INSEAD, Standforduniversityen ESCP Europe.

Moodwork biedt uw medewerkers de methodiek van 3 A:Auto-diagnose, Action and Support.Dit stelt hen in staat om hunwelzijn te analyseren, ernaar te handelen en begeleid te worden doorgezondheidsspecialisten(coaches en psychologen).

 1. AUTO-DIAGNOSE:

Geef uw medewerkers de kans om hun welzijn/onbehagen beter te begrijpen met een verscheidenheid aan zelfdiagnosetools.Deze module omvat:

 • De welzijnsdossiers

Dankzij een wetenschappelijk gevalideerde vragenlijst kunnen uw medewerkers regelmatig een overzicht krijgen van hun welzijnsniveau en de bronnen.

 • De burn-out records

Als de score die is behaald op de welzijnsbeoordeling dit vereist, wordt uw werknemer uitgenodigd om een burn-outcontrole uit te voeren om het bewustzijn te vergroten en een mogelijke risicosituatie te voorkomen.

Deze diagnose stelt de werkgever in staat om zijn sterke punten te kennen (bijvoorbeeld: autonomie, goede sfeer tussen collega's) en ook zijn zwakke punten(bijvoorbeeld: werkdruk, loonbeleid, managers die als onvoldoende worden ervaren). Dushet bedrijf weet wat het absoluut moet behouden en wat hetzou kunnen verbeteren.

 1. Actie:

Laat uw medewerkers zijn/haarsoft skills ontwikkelen en handelen naar hun welzijn met content die is afgestemd op hun behoeftes.

 • Micro-leren

Dankzij een catalogus van podcasts en adviezen die aangepast zijn aan de behoeftes, heeft de werknemer toegang tot een veelheid aan bronnen uit de applicatie.

 • e-learning programma's

Om diepgaand werk uit te voeren, profiteert de werknemer van e-learningactiviteiten op zijn webruimte.

 1. Begeleidende:

Onze psychologen en coacheshelpen en ondersteunenal uw medewerkers direct op het platform.

 • Live Chat

Om snel antwoord te geven op de vragen van uw medewerkers over hun dagelijkse werk of het gebruik van het platform.

 • Videoconferentie en telefoon

Stelt de medewerker in staat om zaken en of gedachtes uit te wisselen met onze specialisten om georiënteerd te zijn in persoonlijke reflecties.

 • Aansluiten

Indien nodig kan uw werknemer contact opnemen met uwbedrijfsdeskundigen (vertrouwenspersoon, HR-manager,psycho-sociaal risico preventieadviseur, arts...).

Moodwork is ontwikkeld door een team van Franse, Belgische en Engelse onderzoekers. Dit platform heeft al veelklanten:

B-Efficient is de Belgische partner van Moodwork.

Voor meer informatie of een offerte kuntu contact met ons opnemen via:

Met vriendelijke groeten

Het  B-Efficient team

 

Over B-Efficient:

B-Efficient  is een human resources service en adviesbureau.

Met een team van 12 experts (advocaten, trainers, advocaten, gecertificeerde coaches, mediators en hr-consultants) biedt B-Efficient praktische en pragmatische oplossingen om de betrokkenheid van uw medewerkers te vergroten en de groei van uw bedrijf te waarborgen.

B-Efficient is gepositioneerd als alternatief voor grote adviesbureaus, HR en onafhankelijke groepen.

Onze doelen:

 • Bedrijven helpen hun human resources management efficiënter te maken.
 • Help mensen hun carrièremotivatoren te identificeren om hen op het juiste professionele pad te zetten en het beste uit jezelf te halen.
 • Ontwikkel leidinggevende leiderschapsvaardigheden zodat ze een voorbeeld zijn om te volgen voor hun medewerkers en ze willen volgen in hun doelen.
 • De combinatie van deze benaderingen is bedoeld om de duurzaamheid van het bedrijf te waarborgen.

Onze sterke punten:

 • Gepersonaliseerde, flexibele, pro-actieve en competitieve aanpak.
 • Pragmatisme en efficiëntie.
 • Bevestigde ervaring van onze gecertificeerde experts.
 • Meertaligheid.
 • Veel referenties.